El Ple aprova el Pla per la millora de la qualitat de l’aire de Santa Coloma

El Ple de l’Ajuntament del mes de febrer, celebrat aquest dilluns 29, ha aprovat, entre altres temes, el Pla per la Millora de la Qualitat de l’Aire a Santa Coloma de Gramenet (PAMQA), que contempla les mesures de control de la contaminació de l’aire, l’educació ambiental a les escoles, el foment de la mobilitat sostenible i la formació, la comunicació i la sensibilització sobre els contaminants atmosfèrics a la nostra ciutat. A la mateixa sessió s’ha aprovat també el Pla d’inspecció fiscal per a l’exercici 2006 i la proposta inicial de modificació de l’Ordenança General de Subvencions, que l’Ajuntament podrà pagar en part amb moneda local digital.

El Ple de l’Ajuntament del 26 d’octubre de 2015 va aprovar de manera inicial el Pla per la Millora de la Qualitat de l’Aire a Santa Coloma de Gramenet (PAMQA), i a la sessió d’avui 29 de febrer s’ha fet l’aprovació definitiva, després del període d’informació pública que ha permès incorporar algunes aportacions i suggeriments al text inicial. Han votat a favor d’aquest punt els grups municipals del PSC i del PP; abstenció, el grup de GE-ICV-EUiA i el grup de Ciutadans. Del grup municipal SOM Gramenet, tres components han votat en contra i tres abstenció.

El PAMQA es un document de treball elaborat pels tècnics municipals en col·laboració amb la Diputació de Barcelona i es fonamenta en la Directiva Europea, que preveu l’elaboració de plans i programes dirigits a disminuir els valors límits dels contaminants presents en les aglomeracions urbanes i en la competència que dóna la legislació als municipis per tenir els seus propis plans i programes per garantir la qualitat de l’aire i la protecció de l’atmosfera.

Al Pla aprovat es recullen les mesures que ja s’estan aplicant a la ciutat per tal de minimitzar l'impacte dels contaminants atmosfèrics. A Santa Coloma de Gramenet hi ha dues cabines de mesurament de la Xarxa de Vigilància i Previsió de la Contaminació Atmosfèrica per tal de controlar els valors d’òxids de nitrogen i partícules en suspensió de menys de 10 micres (aquests contaminants  són els que, principalment, causen problemes a la zona i provenen bàsicament del trànsit de vehicles amb motors de combustibles fòssils).  Els sistemes de control de les cabines (una situada al jardins de la Torre Balldovina i l’altre al terrat de l’Ajuntament) permeten fer un seguiment de l’evolució dels contaminants al municipi i preveure les mesures d'actuació en el seu cas. Es calcula que aproximadament el 50 % de les emissions prové del trànsit de la xarxa viària metropolitana que envolta la nostra ciutat.

El PAMQA inclou també les diferents estratègies que aplica l'Ajuntament per reduir el volum i l'impacte d'aquestes emissions dins del casc urbà (territori de la seva competència), com poden ser l’elaboració d’un Pla de Mobilitat Urbana (PMU), actualment en procés, el foment de les xarxes de transport públic i de l’ús de vehicles no contaminants, la peatonalització de carrers, la creació d’itineraris escolars segurs, la creació de zones de regulació de velocitat per els vehicles, la vigilància de la contaminació acústica i el manteniment i la neteja de la via i espais públics són, entre altres, actuacions municipals per afavorir la qualitat de l’aire.

Pla general d’inspecció fiscal

A la sessió d’avui s’ha aprovat també -amb els vots favorables dels grups municipals del PSC, PP, Ciutadans i SOM i l’abstenció de GE-ICV-EUiA-, el Pla general d’inspecció fiscal municipal per a l’exercici 2016, que se centrarà fonamentalment en dos tributs i un ingrés públic de caràcter no tributari: l’import sobre activitats econòmiques (IAE), l’impost sobre béns immobles (IBI) i els preus públics per als serveis de recollida i gestió de residus comercials.

Ordenança general de subvencions

El Ple ha aprovat de manera inicial modificar l’Ordenança general de subvencions de l’Ajuntament en vigor des del 2005, en el sentit d’incorporar, a l’apartat relatiu als pagaments de les subvencions, que els beneficiaris podran cobrar part de les subvencions atorgades per l’Ajuntament en el sistema de pagament digital, també anomenat de moneda local, que estigui establert en el reglament del Circuit de Comerç Social de la ciutat. Aquest punt s’ha aprovat amb els vots favorables del grup municipal del PSC i l’abstenció de la resta de grups municipals.

MOCIONS

Presentada pels grups municipals PARTIT SOCIALISTA, SOM GRAMENET, CIUTADANS I GENT D’ESQUERRES-ICV-EUiA

EN DEFENSA DEL MODEL D’ESCOLA INCLUSIVA.

Aprovada per unanimitat de tots el grups

Presentada pels grups municipals GENT D’ESQUERRES-ICV-EUiA, PARTIT SOCIALISTA I SOM GRAMENET

AMB MOTIU DEL 40è ANIVERSARI DE LA PROCLAMACIÓ DE LA REPÚBLICA ÀRAB SAHRAUÍ DEMOCRÀTICA

Aprovada amb vot afirmatiu de Ciutadans i abstenció PPC

EN SUPORT A LA LLIBERTAT D’EXPRESSIÓ I L’AUTONOMIA LOCAL EN LA PROGRAMACIÓ D’ACTIVITATS CULTURALS ALS MUNICIPIS. (Cas titellaires a Madrid)

Aprovada amb el vot en contra del PPC i l'abstenció de Ciutadans

Presentada pels grups municipals PARTIT SOCIALISTA, CIUTADANS I PARTIT POPULAR

PEL RECONEIXEMENT DEL DIA INTERNACIONAL DE LES DONES, DIA 8 DE MARÇ.

Aprovada per unanimitat de tots els grups municipals.

Presentada pels grups municipals SOM GRAMENET, GENT D’ESQUERRES-ICV-EUiA I PARTIT POPULAR

EN RELACIÓ A LA IGUALTAT DE DRETS ENTRE TREBALLADORES QUE PRESTEN SERVEIS A L’ADMINISTRACIÓ EN EL MARC DE LA LLUITA CONTRA LA VIOLÈNCIA MASCLISTA.

Aprovada amb l'abstenció dels grups municipals del PSC i Ciutadans.

Presentada pels grups municipals CIUTADANS I PARTIT POPULAR

PARA LA ADHESIÓN A LA INICIATIVA META 2017.

S'aprova per unanimitat de tots els grups municipals.

Presentada pel grup municipal CIUTADANS

SOLICITANDO LA LIMITACIÓN DE LA ACUMULACIÓN DE CARGOS POLÍTICOS.

Aprovada per tots els grups menys l'abstenció del PPC.