El Ple acorda decidir el tipus impositiu de l’Impost sobre bens immobles (IBI) per evitar pujades com la d’enguany

El darrer ple ordinari modifica el tipus de l’IBI de 2013 per evitar un augment desproporcionat d’aquest impost.

El Ple ha aprovat el tipus impositiu que s'aplicarà en l'IBI del 2013 una vegada entri en vigor la nova revisió cadastral que està duent a terme a Santa Coloma de Gramenet el Ministeri d’Economia i Hisenda. A més del tipus de gravamen, el Consistori va aprovar les reduccions a aplicar en l'Impost sobre l'Increment del Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana (la coneguda plusvàlua municipal). Aquest punt s’ha aprovat amb els vots favorables de l’equip de govern –PSC, ICV-EUiA i CiU- del PP i l’abstenció de GG i PxC.

Amb la nova revisió cadastral, s’actualitzaran els valors que d'acord amb la normativa han de ser renovats, com a màxim cada 10 anys, i a més es pretén recuperar l'autonomia fiscal necessària per evitar que sigui obligatòria l’aplicació d'una nova pujada del 10%, tal com recull el Reial decret 20/2011 aprovat per recentment per l'Estat.

A partir d'aquesta nova revisió cadastral, serà l'Ajuntament qui decideixi el tipus impositiu d'aquest impost, el rebut mitjà anual del qual, per desig exprés del govern municipal, serà en la majoria dels casos lleugerament inferior al que han d'abonar els i les colomencs en aquest any 2012.

Així, s'ha aprovat un tipus de gravamen provisional d'IBI pel 2013 del 0,7375 % (immobles urbans) i del 0,9 (immobles rústics) -actualment està al 0,8571% - .

Quan comenci la campanya de notificació de valors, l'Ajuntament posarà a la disposició de la ciutadania de Santa Coloma una oficina d'atenció especialitzada, que disposarà de telèfon i adreça de correu electrònica específica, per atendre els dubtes que puguin sorgir sobre la documentació que pròximament farà arribar el Ministeri d'Hisenda en relació al Cadastre 2013.

En el decurs de la sessió ordinària del Ple del Consistori celebrada el dimecres 2 de maig, ha pres possessió del càrrec de regidor Luís Muñoz Muñoz, com a membre del grup municipal de Plataforma per Catalunya (PxC). El nou regidor substitueix en el càrrec Sergio Palomo, que ha renunciat al seu escó per motius personals.

També en aquesta sessió del Ple s'ha aprovat de manera inicial l'adhesió de Santa Coloma de Gramenet al Consorci del Besòs, actualment integrat pels ajuntaments de Barcelona i Sant Adrià de Besòs. Aquesta adhesió suposa una unió a aquesta entitat pública local que té com a objecte gestionar serveis i realitzar actuacions urbanístiques a l'entorn del riu Besòs, i suposa noves oportunitats de regeneració urbana, de millora dels barris situats vora el riu i alhora permetrà aprofitar oportunitats d'ús cultural i lúdic per part de la població dels municipis integrants del Consorci. L’equip de govern ha votat a favor d’aquest punt, mentre que PxC ha votat en contra i PP i GG s’han abstingut.

Altres punts aprovats en el plenari han estat el reglament de les normes de preinscripció i matrícula per a les escoles bressol públiques (PSC, ICV-EUiA, CiU i GG a favor; PxC, en contra; i PP, abstenció) i el plec de condicions que regula els requisits per a la venda i adjudicació de 47 habitatges protegits. Les vivendes estan situades en promocions municipals de la plaça de la Cultures, l’avinguda de Santa Rosa 1-3, i els carrer d'Irlanda-Av. dels Banús i Dr. Ferran (PSC, ICV-EUiA, CiU i GG, a favor; PxC, en contra; i PP, abstenció.

Durant el transcurs de la sessió el regidor de PxC, Juan Gómez,ha mostrat la seva falta de respecte envers d'altres membres de la corporació municipal a diferents intervencions. Finalment, en el debat de la darrera moció, l'alcaldessa Núria Parlon s'ha vist obligada a expulsar de la sala a aquest regidor.

Mocions aprovades

  • Moció impulsada per la Plataforma Aigua és Vida instant a la Generalitat de Catalunya que eviti l’externalització dels serveis que fins ara ha ofert l’empresa pública Aigües Ter-Llobregat. Presentada pels Grups municipals d’ICV-EUiA, del PSC i GG. PxC, a favor; CiU, en contra i PP, abstenció
  • Moció contra l’homofòbia i la transfòbia, presentada per ICV-EUiA i PSC. CiU, GG, a favor; PxC, en contra; i PP, abstenció.
  • Moció instant al Govern de la Generalitat de Catalunya a garantir el manteniment de les escoles bressol municipals, presentada pel PSC. ICV-EUiA, CiU, PxC i GG, a favor; PP, abstenció.
  • Moció sobre el reconeixement del genocidi armeni, presentada pel PSC, ICV-EUiA, i CiU. GG i PxC a favor; PP, abstenció.
  • Moció instant a la posada en llibertat dels joves detinguts per participar a la vaga general del 29 de març, presentada pel PSC i ICV-EUiA. GG, a favor; PP i PxC, en contra; CiU, abstenció.
  • Moció contra la ammnistia fiscal i contra els defraudadros, presentada per ICV-EUiA i PSC. GG i PxC, a favor; PP, en contra; CiU, abstenció.
  • Moció en defensa del manteniment de les aporacions de l'Estat en matèria de polítiques actives d'ocupació i foment de l'ocupació en els Pressuposts Generals de l'Estat, presentada per CiU i PSC. ICV-EUiA i PxC. a favor; PP, en contra; GG, abstenció.
  • Moció d'esmena a la totalitat referent als cossos de seguretat i les garanties de seguretat integral a les ciutats, presentada pel PSC. ICV-EUiA i CiU, a favor; PP, GG i PxC, en contra.
  • Moció per l'abolició de l'us de bales de goma per part del cossos de seguretat presentada per GG, ICV-EUiA, a favor; PxC en contra; PSC,CiU i PP abstenció.