El dilluns 24 comença la renovació dels contenidors de la recollida selectiva de residus urbans

Tots els nous contenidors de recollida selectiva són de càrrega lateral, per millorar el rendiment, la freqüència de recollida i l’accessibilitat i la seguretat de les persones usuàries.

L’alcaldessa de Santa Coloma de Gramenet, Núria Parlon, ha presentat aquest dijous 20, a la plaça Nova del Fondo, els nous models de contenidors per a la recollida selectiva de residus urbans, que substituiran a partir del dilluns 24 de febrer els actuals que hi ha instal·lats per tota ciutat. 

En total es renovaran 1.020 contenidors per al vidre, la matèria orgànica, el paper i cartró i els envasos de nova generació. Actualment, la ciutat de Santa Coloma té 300 punts per a la recollida selectiva de residus urbans, amb un model per a cada una de les cinc fraccions diferents de contenidors de superfície, uns dispositius que foren implantats a la ciutat l’any 2004, ara fa 10 anys, i que amb el pas del temps i el seu ús s’han deteriorat.

L’Ajuntament inicia així un canvi de model d’aquests dispositius, que seran de càrrega lateral, el que millorarà no només l’eficiència de la recollida sinó també l’accessibilitat i la seguretat de l’ús per part dels ciutadans i les ciutadanes i l’estètica general dels punts de recollida selectiva instal·lats a la via pública.

El model de contenidor que s’instal·la ara ha demostrat la seva robustesa, funcionalitat i acceptació en algunes ciutats de l’entorn. A més, els contenidors de càrrega lateral milloren el rendiment del nombre de contenidors buidats per jornada de treball.

L'alcaldessa ha destacat que "en els propers dos mesos es substituiran els actuals contenidors que ja tenen 10 anys, estan amortitzats, i presenten molts inconvenients, per uns de nous amb un disseny més funcional i còmode per a la ciutadania i amb unes característiques que permetran, entre d'altres avantatges, millorar la seva distribució pels carrers de Santa Coloma".

Esta previst que el proper dilluns 24 de febrer s’iniciï la renovació dels contenidors d’orgànica, amb una durada prevista de 15 dies. A continuació és col·locaran els de vidre, per seguidament, quan es disposi de 2 nous vehicles equipats amb l’última tecnologia, col·locar els de cartró i envàs. Actualment, està en curs la licitació del servei de recollida de rebuig, que inclou el canvi dels contenidors; un cop adjudicat el contracte, en uns 6 mesos, s’iniciarà la col·locació d’aquests nous contenidors de rebuig, que seran del mateix model que els desplegats ara per a la recollida de selectiva.

L’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet fa una inversió d’un milió d’euros en la renovació dels contenidors de recollida de residus de la ciutat, dels quals 400.000 euros seran aportats per la Diputació de Barcelona.

Com a informació complementària, aquestes són les tones anuals de residus recollits a Santa Coloma de Gramenet:

2009

 

2010

 

2011

 

2012

 

2013

 

PAPER

2.219

2.203

1.891

1.618

1.379

VIDRE

1.126

1.036

1.080

1.264

1.150

ORGÀNICA

486

986

1.075

1.373

1.318

ENVASOS

816

845

838

831

789