El complex de Santa Coloma Vella II doblarà el seu espai comercial

El ple municipal ha aprovat una modificació del PERI de Santa Coloma Vella II, que suposa a la vegada una modificació d'usos del projecte urbanístic i comercial del barri del Centre.

Un dels canvis destacats del futur complex és que es doblarà l'espai sota rasant destinat a ús comercial i es descarta la construcció de cinemes, ja que es preveuen 12 sales al complex residencial i d'oci Cúbics, pròxim al barri. Així, es passarà de més de 20.000 m2 —que constaven en el planejament inicial— a 45.201 m2, una ampliació d'espai que suposarà la construcció d'una planta més de pàrquing i més espai per a diferents comerços. L'objectiu d'aquesta modificació d'usos és impulsar l'activitat comercial del barri i crear diferents sinergies.

D'altra banda, es preveu habilitar nous accessos de vianants i de trànsit rodat al centre comercial, per a connectarlo amb l'estació de metro Santa Coloma i per facilitar el transport de mercaderies a la zona subterrània. En aquest últim cas, està prevista la incorporació d'una rampa ubicada al passeig de Mn. Jaume Gordi, que organitzarà la càrrega i descàrrega per als vehicles de proveïment comercial.

Una altra de les novetats és la incorporació d'una galeria, a mena de pati obert, que comunicarà l'interior amb l'exterior del centre comercial. D'aquesta manera, els transeünts podran veure, des del carrer, les diferents plantes de l'edifici principal.

El que no varia, respecte al projecte inicial, és la superfície de construcció destinada a habitatges, ni el nombre de pisos previstos, que continuen sent 107.

S'estima que la construcció del complex de Santa Coloma Vella II finalitzi al 2014. En conjunt, suposarà la major transformació urbanística i comercial del barri del Centri dels últims anys.