El carrer de Còrdova tindrà noves voreres

Les obres duraran tres mesos aproximadament i implicaran restriccions puntuals de trànsit.

La passada setmana es van iniciar les obres del carrer de Còrdova, en el barri de Can Franquesa, amb l’objectiu de construir 1.350 m2 de noves voreres i renovar tots aquells punts del paviment que s’hagin deteriorat amb el pas del temps i l’ús. Per una banda, en un dels cantons d’aquesta via es construirà una vorera –actualment no hi ha- per afavorir la mobilitat i els desplaçaments dels vianants, especialment  de les persones de mobilitat reducida; per l’altra, es repararà l’actual vorera que existeix en l’altre costat del carrer. Les obres duraran tres mesos aproximadament i implicaran restriccions puntuals de trànsit.

Singuerlín i Sant Isidre es renoven

Fa uns dies que s'han iniciat les obres de millora del carrer de Singuerlín. Està previst col·locar nou paviment i mobiliari urbà, a més de repintar tota la calçada. La passada setmana es va crear el pas de vianants a la confluència amb l’avinguda Catalunya i aquesta han començat els treballs d'asfaltat.Tots aquests treballs comporten talls puntuals de trànsit en aquesta via, respectant sempre l'accés als aparcaments particulars en la mesura del possible.

Per altra banda, la segona quinzena d’octubre va finalitzar la reurbanització del carrer de Sant Isidre al barri del centre. Les obres han consistit en la conversió del carrer en plataforma única, és a dir, mateix nivell de voreres i calçada, per adecuar-lo als carrers dels voltants. Aquest tipus de via està pensada per poder millorar la mobilitat i els desplaçaments de les persones i alhora afavorir la seguretat en la circul·lació de vehicles. En total, ha suposat la renovació de 520m2 de carrer que a més del nou paviment, compta amb un nou enllumenat de fanals, así com una nova xarxa de clavegueram, entre d’altres aspectes.