Dos instituts inicien un projecte pilot de menjadors per a l’alumnat d’ESO

El dilluns 2 d’octubre, els instituts Puig Castellar i Terra Roja posaran en marxa un projecte pilot de menjadors per a l’alumnat d’educació secundària.

Prop de 70 adolescents de 12 a 14 anys formaran part del programa «RAI-ESO Secundària» de la Fundació Probitas, que pretén oferir un menjar saludable i un espai de protecció amb activitats esportives, socioeducatives i de reforç escolar per a adolescents en risc d’exclusió social.

La Fundació Probitas, les entitats Casal dels Infants i Rialles i l’Ajuntament han signat un conveni per desenvolupar aquest projecte, que inclou l’accés a un dinar saludable, activitats i acompanyament a l’escolarització entre les 15.00 i les 17.00 h. A més d’assegurar un dinar nutritiu al dia i proporcionar un espai de protecció, els objectius del programa són promocionar hàbits saludables, fer palesa la necessitat d’obrir els menjadors als instituts de secundària i promoure un treball en xarxa entre els agents educatius. La nostra ciutat forma part dels pocs municipis de tot Catalunya que desenvolupen aquest «RAI-ESO Secundària» de la Fundació Probitas. Santa Coloma de Gramenet destaca pel compromís vers l’alimentació infantil que durant els últims anys de la crisi econòmica ha castigat moltes famílies. Amb el programa de beques «El menjador a l’abast de tothom» es garanteix un àpat equilibrat per als infants de la ciutat, però aquesta situació canvia radicalment a partir dels 12 anys amb l’entrada a l’ESO d’aquest alumnat. La compactació horària a secundària ha provocat que els instituts deixin d’oferir el servei de menjador i ha desaparegut l’espai socioeducatiu del migdia. La conseqüència de tot plegat és que els infants i els joves no poden gaudir del menjador i els adolescents de les famílies més vulnerables pateixin doblement aquesta situació, en no disposar del servei i no poder optar a beques alimentàries.

La col·laboració i la implicació dels dos centres esmentats ha permès que s’iniciï en aquest curs el projecte pilot amb la intenció d’anar expandint-se a la resta d’instituts i obrir alternatives perquè tot l’alumnat pugui tenir accés a un servei de menjador. La sinèrgia entre la Fundació Probitas, les entitats, els instituts i l’Ajuntament farà que el projectees consolidi i pugui donar resposta en un futur immediat a més famílies.