Comerç i civisme

El Pla pilot de recollida de cartró, comerç per comerç, va començar l’any passat en el barri del Fondo, s’ha estes per tota la resta d’eixos comercials. Gràcies al model específic i innovador de recollida de cartró, impulsat per l’Ajuntament, amb la col·laboració de l’Agrupació del Comerç i la Indústria (ACI) i les entitats comercials. Aquest model, a diferència d’altres municipis, consisteix en la identificació oficial de les caixes amb una etiqueta que té el segell dels establiments, per a les recullin als serveis municipals en les portes dels comerços, en els horaris estipulats. L’acció informadora dels agents cívics i la recollida de cartró incideix en la importància de fer un bon us de l’espai públic i evitar les actituds incíviques.

Servei Especial

L’Ajuntament té a disposició de tots els establiments el servei especial de recollida de cartró, de dilluns a dissabte, de 14.00 a 17.00 hores. Més informació, en el telèfon 93 462 40 51.