Comencen els enderrocs al centre de la ciutat per continuar el PERI Santa Coloma Vella II

El tinent d’alcaldessa responsable d’Urbanisme, Jordi Mas, ha informat aquest dilluns sobre l’inici del projecte urbanístic Pla Especial de Reforma Interior (PERI) Santa Coloma Vella II, les obres del qual començaran en breu, amb la primera fase (de tres) d’enderrocs de finques afectades situades a la plaça de la Vila i alguns carrers que hi connecten. L’acte informatiu s’ha realitzat al terrat del propi Ajuntament

Les obres del PERI Santa Coloma Vella II suposaran un canvi important en la fesonomia del centre d’aquesta ciutat, l’ampliació de l’espai públic per a vianants i la creació d’una zona comercial amb habitatges, una part dels quals seran per a lloguer accessible. En conjunt, aquest projecte es realitzarà en una superfície d’intervenció de 6.327 m2 i amb un pressupost global de 799.005,35 euros, procedents de Solvia (Banc Sabadell) i part dels terrenys dels mateixos propietaris i propietàries de les finques.

Jordi Mas ha destacat que “aquest projecte forma part de l’eix ‘una ciutat per viure i conviure’ del Pla d’Acció Municipal (PAM) d’aquest mandat i és, per tant, un compromís amb la ciutadania. Contemplem la millora i l’ordenament de l’espai públic i el parc d’habitatges pensant que les persones són el primer i executem projectes com aquest optimitzant totes les oportunitats de finançament que ofereixen els plans i estratègies pròpies o d’altres administracions”. En aquest cas el finançament procedeix d’una empresa privada, el Banc de Sabadell i Sabadell Real Estate, que són els propietaris majoritaris de l’àmbit (70,74%).

Al projecte PERI Santa Coloma Vella II destaca especialment l’obertura del passeig de Mossèn Jaume Gordi (conegut també com el passeig de l’església Major) i la seva connexió amb la plaça de la Vila i la rambla de Sant Sebastià, entre altres millores destacades.

Una nova plaça i millor connexió de les artèries del centre


Amb aquesta intervenció urbanística, que començarà aviat amb els primers enderrocs, es donarà continuïtat -obertura i connexió- a l’actual passeig de Mossèn Jaume Gordi, fins arribar a la cruïlla de la plaça de la Vila amb la rambla de Sant Sebastià. Amb aquesta unió naixerà una nova plaça pública de 1.280 m2 de superfície al centre més emblemàtic de Santa Coloma.

Un altre dels objectius d’aquest PERI és la millora de l’accessibilitat dels vianants que volen anar de la plaça de la Vila o la rambla al passeig de Mossèn Jaume Gordi, mitjançant la col·locació d’un ascensor, l’entrada del qual es preveu a l’alçada del carrer del Pedró i de la cruïlla de la rambla de Sant Sebastià amb la plaça de la Vila, per salvar el desnivell. El projecte contempla també una rampa i escales paral·leles a l’ascensor.

Cal destacar que també s’urbanitzaran els trams del carrer del Pedró, fins a plaça de la Vila i fins el carrer de la Marina, no inclosos en l’àmbit de la reparcel·lació, i es cobrirà la rotonda situada a l’inici de la rambla de Sant Sebastià  i també es cobrirà l’accés a l’aparcament situat a sota de la plaça de la Vila, que passarà a tenir entrada i sortida única pel carrer de Sant Carles.

En conjunt, aquest projecte urbanístic suposarà l’arranjament definitiu de la zona, amb una nova connexió per a vianants i un nou espai públic, nou edifici d’habitatges de qualitat que també tindrà zona comercial.

Cronologia del projecte

  • En març de 2004 es va signar un conveni amb el Sr. Francisco Ortega Manzano, antic propietari del solar on s’havia de construir un edifici, per a executar el PERI SCV II. Amb la mort del Sr. Ortega i la crisi econòmica totes les actuacions van quedar paralitzades.
  • Davant aquesta situació, l’Ajuntament va prendre la iniciativa i després de moltes reunions amb les persones afectades es va decidir realitzar diverses modificacions en el planejament i en la gestió urbanística. Durant aquests anys s’ha procedit al reallotjament de les persones afectades de l’àmbit que ho han sol·licitat i que són 7. A més s’ha buscat habitatge als arrendataris que tenen dret al reallotjament i  ho han sol·licitat
  • En data 18 d’octubre de 2016, la Junta de Govern de l’Ajuntament va aprovar definitivament el “Projecte executiu d’urbanització de la UA1 (projecte de reparcel·lació que han de pagar el conjunt de propietaris) del P.E.R.I. Santa Coloma Vella II. El projecte d’urbanització, aprovat definitivament, amb un pressupost de 799.005,35.
  • En data 14 de gener d’enguany, es va aprovar un conveni amb el Banc de Sabadell i Sabadell Real Estate, propietaris majoritaris de l’àmbit (70,74%), la resta de propietaris son Caixa Bank i 7 persones més. En aquest conveni s’ha contemplat: la concessió administrativa d’una part del subsòl; l’accés a l’aparcament del subsòl de l’edifici de la OP1 (actual torre sense acabar), la col·locació de la façana de Can Pedragosa i la urbanització de la zona verda privada i cessió d’aquesta a l’Ajuntament.
  • Banc Sabadell ha presentat llicència d’obres per fer la part que li correspon, més del 70% del total a edificar. El projecte preveu construir 52 habitatges, 10 locals comercials, 2 oficines i 92 places d’aparcament. El nou projecte proposa reduir en 10 el nombre d’habitatges (de 62 a 52) i l’alçada de la torre en més de 12m ( de 62,80 metres a 50,50 metres)
  • Un cop aprovats els projectes d’enderrocs, en breu començaran els treballs previs als enderrocs de les finques afectades amb façana a la plaça de la Vila i començarà a obrir-se pas la connexió prevista des entre el passeig de l’església Major (Mn Jaume Gordi) i la rambla de Sant Sebastià. Posteriorment s’anirà pujant l’actuació per fases en direcció als blocs del carrer del Pedró i del carrer de Joan Pedragosa i Banús (carrer aquest últim que desapareixerà després d’aquestes obres, ja que quedarà totalment absorbit pel passeig de Mn. Jaume Gordi). En conjunt, les obres previstes al PERI Santa Coloma Vella IIfinalitzaran l’any 2020.