Ciutat amb perspectiva de gènere

L’activitat va comptar amb la participació de l’Alcaldessa, Núria Parlon, i dels regidors Mireia González, Anna Belén Moreno, Carmen Arana, Diego Arroyo i Remedios Aragón.

“Una ciutat pot ser amable i agradable però tenir també les seves febleses, que sempre es poden millorar”. Amb aquestes paraules de la Directora d’Urbanisme de Santa Coloma, Zaida Muxí, arrencaven els tallers que, sota el títol “Ciutat amb perspectiva de gènere” han servit per radiografiar, amb una mirada especial,  els nostres carrers i llocs públic a la recerca de propostes per incloure en el PAM 2016-2019.

L’activitat, que es composava de tres sessions, va comptar amb la participació de l’Alcaldessa, Núria Parlon, i dels regidors Mireia González, Anna Belén Moreno, Carmen Arana, Diego Arroyo i Remedios Aragón, els quals van integrar-se en els diferents grups de treball sobre els itineraris que es van dissenyar.

El primer dels tallers va servir per detectar on la ciutat presentava determinats problemes i quins punts o espais es consideraven positius per al quotidià especialment de les dones. D’aquesta manera, es van establir dos itineraris pràctics que, en un segon taller, van dur els i les participants pels carrers de Santa Coloma de la mà de les talleristes d’Equal Saree.

Ja en el punt de partida, la Plaça de la Vila, els i les participants van poder constatar les virtuts i mancances d’aquest punt neuràlgic de la ciutat ple de vida però on els diferents usos de l’espai de vegades presenten alguns problemes de convivència. Com a element positius es destacaven les zones enjardinades i d’ombra, els bancs i les terrasses. Per contra, les dues torres eren valorades com un obstacle visual en el moment d’organitzar actes o concerts.

Un altre espai ben valorat va ser la Rambla de San Sebastià, on els components del grup del primer recorregut van qualificar l’espai central com una bona zona per a l’oci i la passejada, encara que es va constatar també que alguns comerciants havien demanat tornar al primer pla de voreres més amples perquè la gent passegés més a prop de l’entrada dels seus establiments.

D’altra banda, els grups també van poder comprovar que la disposició de determinants elements urbans afegien sensació de seguretat a la via pública. Les entrades de pàrking amb parets de vidre, les tanques a través de les quals es pot veure què hi ha a l’altra banda, l’enllumenat, etc. Altres elements, al contrari, no estan ben dissenyats i contribueixen a donar una sensació d’inseguretat: entrades en túnel als portals, el pont de Mossèn Cinto Verdaguer, el passatge del carrer Masnou, etc.

En el tercer taller, els dos grups van aportar les seves conclusions, de manera que es van poder aportar solucions pels punts febles detectats a la nostra ciutat: més il·luminació en determinats punts, revisió de la regulació dels guals per facilitar el trànsit de cadires de rodes, pintar murals com a element de convivència, que els carrers estrets siguin de plataforma única, estudiar l’establiment de serveis de ludoteca a costat dels mercats per facilitar les compres als pares i mares, etc.

Totes aquestes propostes, així com les que contingui l’informe final d’Equal Saree, seran recollides com a propostes per estudiar en el marc del nou Pla d’Acció Municipal.