Canvis a la Junta de Govern Local i responsabilitats d'alguns regidors

El recent nomenament del regidor colomenc, Antoni P. Fogué, com a president de la Diputació de Barcelona, ha suposat un reajust a la composició de la Junta de Govern Local i a la distribució de responsabilitats.

Fogué deixarà de ser Tinent d'Alcalde, per continuar com a regidor. Per aquest motiu, la regidora Núria Parlón ocuparà la novena tinència d'alcaldia a la Junta de Govern.  El Tinent d'Alcalde, Antoni Carmona, assumirà les responsabilitats que fins ara tenia Fogué.