Aquest dissabte s'inaugura l'espai Skate Parc al Parc d'Europa

Aquesta ha estat una instal·lació demanada per un col·lectiu amb pujança a la ciutat, que ha establert mitjançant un diàleg estable amb la Regidoria de Joventut les condicions tècniques idònies per a la pràctica d’aquest esport.

Les instal·lacions es composen de sis elements dissenyats específicament per a la pràctica del patinatge o skate. Aquests elements estan realitzats en materials d’alta seguretat per evitar danys personals als practicants de patinatge, resisteixen el pas del temps i les inclemències meteorològiques i no transmeten pràcticament soroll, per la qual cosa no pertorben el descans dels veïns.