Aprovat el projecte per dotar al barri Llatí d'un centre cívic i d'una residència per a disminuïts psíquics

La Junta de Govern Local de dimarts passat, 15 de maig, va aprovar el projecte per a la construcció d'un nou edifici de titularitat pública al carrer de Nàpols, 41 —a la confluència amb Beethoven—, que albergarà un important equipament de referència. El nou immoble allotjarà el centre cívic municipal de barri Llatí i dues llars-residència per a persones amb disminució psíquica

Es tracta, amb aquestes instal·lacions, de cobrir dos vessants fonamentals per a la zona i per a la ciutat: potenciar la participació ciutadana i donar resposta a les necessitats assistencials d'un dels col·lectius més sensibles de Santa Coloma.
El projecte de residència part d'un acord assolit entre l'Ajuntament i la Fundació Privada Aspanide. El novembre de 2006 l'Ajuntament va signar un conveni de col·laboració amb el Departament de Benestar i Família de la Generalitat de Catalunya i Aspanide, gràcies al qual la Generalitat realitzarà una aportació extraordinària d'1,3 milions d'euros per a la construcció de les dues residències per a persones amb problemes de disminució. Promogut per l'empresa municipal Gramepark, el nou edifici tindrà un cost total estimat de 2.632.862 € i una superfície construïda de prop de dos mil metres quadrats.

Nou centre cívic

El centre cívic, finançat íntegrament per l'Ajuntament, costarà al voltant d'un milió d'euros. Serà un edifici de cinc plantes d'alçada i una planta soterrani, amb l'accés principal a la façana del carrer de Nàpols. Les plantes soterrani, baixa i altell es destinen al centre cívic del barri i les plantes primera, segona i tercera a la llar-residència i a les oficines de la Fundació Aspanide. En la coberta s'ubiquen instal·lacions de climatització, energia solar tèrmica i de gas.