(Actualitzat a les 21h) En marxa l'escrutini de les eleccions autonòmiques

El percentatge de participació a la ciutat, a les 18h, era del 39,01%, 26 punts inferior a les eleccions de 2017. Un total de 76.747 persones poden votar aquest diumenge a Santa Coloma en les eleccions al Parlament amb totes les mesures sanitàries preventives per garantir la seguretat de la ciutadania. Els 23 col·legis electorals romandran oberts fins a les 20 hores.

Podeu seguir online l'escrutini a la nostra ciutat clicant aquí

Aquest diumenge, 14 de febrer, tenen lloc les eleccions per renovar els 135 escons del Parlament de Catalunya per a la pròxima legislatura (2021-24). A Santa Coloma de Gramenet, el cens electoral el conformen 76.747 persones: 52,25 % dones i 47,75 % homes. El 14 % tenen entre 18 i 30 anys, el 23 % entre 31 i 45, el 34 % entre 46 i 65, i el 29 % són majors de 65 anys.

Aquests comicis, marcats inevitablement per la pandèmia de la Covid-19, es duran a terme seguint les mesures preventives establertes als protocols sanitaris, per tal de garantir la seguretat tant de les persones electores com dels i les membres de les meses electorals.

Canvis en aquests comicis

El diumenge s’habilitaran 23 col·legis electorals, que inclouran 134 meses de votació amb les paperetes de les diferents candidatures que es presenten en aquestes eleccions. Enguany, s’han fet dues modificacions de col·legis electorals, en comptes de l’Escola Mercè Rodoreda, els electors d’aquesta secció podran votar a la Biblioteca Fondo. Aquest canvi s’ha dut a terme per una qüestió estratègica, ja que la Biblioteca està situada en un lloc més cèntric. L’altra modificació s’ha fet per a la prevenció de contagis de Covid-19: en comptes de la Residència Ramón Berenguer es podrà votar a l’Escola de Formació d'Adults Singuerlín.

La Generalitat ha establert tres franges horàries per votar, tot i que no són obligatòries, recomana complir-les per reduir al màxim el perill i poder exercir el dret a votamb seguretat. De 9 a 12 h perquè votin els col·lectius de risc, de 12 a 19 h la població en general, i de 19 a 20 h les persones en quarantena (positius, contactes estrets o amb símptomes compatibles amb la Covid-19).

Com en anteriors eleccions, l’Ajuntament ha habilitat un servei de transport adaptat a disposició de la ciutadania a fi de facilitar l’accés al col·legi electoral a les persones que tinguin problemes de mobilitat. Per sol·licitar el servei, cal trucar prèviament o el mateix dia de la cita electoral al telèfon 93 462 40 00.

Organització dels col·legis electorals

  • Les cues es faran al carrer o en els patis dels centres, i s'anirà entrant d'un en un per votar (llevat que es necessiti assistència). Sempre respectant les distàncies perquè dins del recinte l’aforament sigui de baixa intensitat (com a mínim 2,5 m2 per persona)
  • Els locals seran amplis i oberts, i estaran ben ventilats en tot moment.
  • Es netejaran i desinfectaran sovint els espais, incloses les meses, les taules amb les paperetes i les cabines de votació. I també després de la jornada electoral. A cadascun dels centres, hi haurà un operari/ària de neteja durant tota la jornada.
  • Hi haurà un/a responsable sanitari a cada centre electoral que vetllarà perquè es compleixin totes les mesures sanitàries cautelars: el rentat de mans, la distància física, l’ús de mascaretes, la ventilació, així com el control de mobilitat dels electors.
  • S'organitzaran circuits de sentit únic, per evitar l'encreuament de persones. Es comptarà amb 63 auxiliars de mobilitat distribuïts per tots els centres, per organitzar les esperes i que siguin fluides.
  • Els membres de les meses se situaran de manera que en tot moment es mantingui la distància d’1,5 m2 entre ells, i se’ls donarà equipament: una pantalla facial, mascaretes FFP2, gel hidroalcohòlic i guants per al moment del recompte.
  • Quan votin les persones contagiades o sospitoses d'estar-ho, es posaran un equip de protecció EPI. Els membres de les meses no tocaran el document d'identitat ni el sobre del vot de les persones votants en cap moment.

Nomenament dels membres de les meses electorals

El passat 20 de gener de 2021, es va portar a terme el sorteig aleatori per al nomenament de 1.206 persones com a càrrecs de mesa electoral (9 persones per cadascuna:un president, dos vocals i dos suplents per a cada càrrec). En total hi haurà 134 meses en 23 col·legis electorals.

L'ordenament legal estableix que el president i els vocals de cada mesa electoral estan designats per sorteig públic entre la totalitat de les persones incloses a la llista d’electors que sàpiguen llegir i escriure i siguin menors de setanta anys, si bé a partir dels seixanta-cinc anys podran manifestar la seva renúncia en el termini de set dies. El president haurà de tenir el títol de batxiller o el de formació professional de segon grau o subsidiàriament el de graduat escolar o equivalent.

L’atenció i tramitació d’al·legacions a Santa Coloma està funcionant correctament, amb cita prèvia per tal de complir la normativa sanitària vigent. Fins al dia 11 de febrer, s’han admès 559 al·legacions i s’estan realitzant les notificacions als substituts, i 34 en resten pendents de resolució per part de la Junta Electoral de Barcelona, amb qui la comunicació funcional i administrativa és permanent i fluida.
Es confia poder continuar resolent totes les al·legacions i substitucions fins a últim moment, per tal d’aconseguir que el dia de la jornada electoral es puguin constituir totes les meses electorals de forma correcta i amb garanties.

Durant aquesta setmana, als membres de les meses se’ls hi ha donat l’opció de fer-se una prova ràpida de detecció de la Covid-19 al seu CAP o ambulatori, com a mesura preventiva.