Accés ocasional de vehicles a l’illa de vianants de l’entorn del Mercat Sagarra

A partir d'aquest divendres 4, per accedir a l’illa de vianants de entorn del Mercat Sagarra fora de l’horari permès per fer una gestió especial cal que n’informi a l’Ajuntament.

Des d’aquest divendres, 4 de març, si algun vehicle ha d’accedir a l’illa de vianants de entorn del Mercat Sagarra fora de l’horari permès per fer una gestió especial, com pot ser recollir una persona amb mobilitat reduïda, cal que n’informi a l’Ajuntament. Ho pot fer amb antelació amb una instància que ha de tramitar a l’OIAC, o amb posterioritat (amb un màxim de dos dies) emplenant aquest formulari, o mitjançant una instància que haurà de lliurar a l’agent de la Policia Local situat a l’entrada de l’Ajuntament. Les persones que disposen d’aparcament a l’illa ja tenen una autorització permanent.
L’horari obert a la circulació en aquesta zona és de dilluns a dissabtes i dies festius autoritzats, de 6.00 a 11.00 i de 14.00 a 17.00 h.