300 famílies amb necessitats rebran una bonificació en la factura de l’aigua

S’incrementa el nombre de famílies beneficiàries i s’estableixen millores en les condicions d’accés a aquest ajut municipal adreçat a colomencs i colomenques amb greus dificultats econòmiques.

El passat any 2012, l’Ajuntament i la Fundació Agbar van signar un conveni per subvencionar els consums d’aigua a gairebé un centenar de famílies usuàries dels Serveis Socials Municipals i perceptores d’una renda mínima d’inserció. Enguany, s’incrementa el nombre de famílies beneficiàries i s’estableixen millores en les condicions d’accés a aquest ajut.

L’ajuda complementària del fons de solidaritat s’adreça a les famílies amb greus dificultats econòmiques. Aquest acord els facilita l’accés al consum bàsic d’aigua, estimat, segons l’OMS, en 100 litres per persona i dia. En la pràctica, això suposarà una bonificació en la factura de l’aigua d’un màxim de 54 € per habitatge i serà d’aplicació per a les properes factures, fins a esgotar-la, a raó d’un màxim de 27 € per factura. Val a dir que l’ajuda no suposa l’exempció de pagament dels altres conceptes inclosos en la factura (cànon de l’aigua, taxa de clavegueram, TMTR i IVA).

Els Serveis Socials ja estan comunicant a Aigües de Barcelona la identitat de les 300 famílies beneficiàries. Hi tenen prioritat les que es troben en una greu situació econòmica o pertanyen, entre altres, a aquests col·lectius: persones grans amb fills a l’atur, famílies monoparentals i persones amb necessitats bàsiques. Els beneficiaris han de ser titulars del contracte de subministrament i han de signar un document expedit pel seu professional de referència dels Serveis Socials. Aquesta documentació s’enviarà, via telemàtica, per tal que la bonificació es vegi reflectida directament a la factura de l’aigua.