109 colomencs es beneficien ja del Pla d'Atenció a les Persones Vulnerables

En tres mesos de funcionament d'aquest pla s'han realitzat 427 actuacions. Els treballs de millora i atenció els fan 15 persones que estaven a l'atur.

En els seus primers tres mesos de vida, el Pla d'Atenció a les Persones Vulnerables, per raó d'edat i/o diversitat funcional, que l'Ajuntament va posar en marxa el passat mes d'octubre de 2013 i per al qual s'han rebut 198 sol·licituds, ha suposat també la contractació de 15 colomencs que es trobaven a l'atur per dur a terme les actuacions de millora de la qualitat de vida que contempla.

El pla municipal per atendre les persones més vulnerables contempla quatre programes d'actuaci: "Posem a punt la teva llar" (intervencions per millorar aspectes d'accessibilitat i seguretat de les llars de persones amb mobilitat reduïda);  "A prop teu" (visites domiciliàries per detectar situacions de dependència), "Millor en companyia" (promoure l'autonomia personal) , i "Al costat-i de qui té cura" (facilitar la tasca de cuidadors familiars).

Quan es compleixen tres mesos de vigència, l'Ajuntament ha rebut per aquest pla 198 sol·licituds (178 persones) , a través dels treballadors socials municipals, les àrees bàsiques de salut de la ciutat i els hospitals de l' entorn. Cada sol·licitud pot contemplar diferents actuacions, i fins al moment ja s'han realitzat 427. Destaquen els 201 acompanyaments en estades hospitalàries, visites mèdiques o realització de gestions i tràmits administratius, les 94 visites a domicili per detectar situacions de risc social per edat o per dependència, que requereixen atenció per part dels Serveis Socials municipals, les 67 accions de assessorament i suport a cuidadors dels seus familiars, que se senten desbordats i desgastats per l'atenció a aquestes persones, les 40 intervencions de petites reparacions de la llar, i els 25 canvis de banyeres per plats de dutxa. Fins al 31 de gener, l'Ajuntament ja havia atès les sol·licituds de 109 persones.

 

L'Ajuntament té previst que el Pla d'Atenció a les Persones Vulnerables continuï desenvolupant-se, inicialment fins a novembre de 2014, amb una dotació pressupostària de 800.000 euros.Des del punt de vista ocupacional, el Pla d'Atenció a les Persones Vulnerables ha permès la contractació de 15 persones de la ciutat que es trobaven en situació d'atur i que no percebien prestacions socials. Totes elles són professionals de diferents àmbits, com la construcció i el manteniment d'habitatges, així com personal tècnic d'atenció sociosanitària i treball social, i especialistes en gestió i suport administratiu, que en tots els casos han rebut formació específica per desenvolupar aquest programa de actuació municipal.

Actualment , aquest equip humà està treballant de manera coordinada amb els Serveis Socials municipals amb l'objectiu de millorar les condicions de vida dins dels habitatges; oferir atenció social adequada, promoure l'autonomia personal, facilitar la tasca dels cuidadors familiars, i fomentar la relació amb l'entorn social proper d'aquelles persones vulnerables.

A on dirigir-se?

Les persones que desitgin beneficiar d'alguns dels programes d'aquest Pla Municipal d'Atenció a les Persones Vulnerables, per raó d'edat i / o diversitat funcional, poden dirigir-se a l'avinguda de Francesc Macià, 41, de dilluns a divendres de 9.00 a 14.00 hores, o trucar al telèfon 93 462 40 00 (extensió 3652).