12a Mostra de fi de curs de Carro de Baco

El 4 de juny, Carro de Baco iniciarà els assajos per a les tradicionals mostres fi de curs que es celebren des de fa dotze anys amb la finalitat de formar en les Arts Escèniques a nens, joves i adults. L'11 i el 12 de juny serà el torn per als alumnes de teatre infantil, i el 14, 15, 16, 17 i 18 de juliol per als juvenils i adults. Les obres estan obertes per a tot el públic. Carro de Baco compleix així amb la seva gran objectiu de crear un espai òptim per a l'aprenentatge de teatre dotant Santa Coloma d'un servei bàsic per a la producció, exhibició i formació de les Arts escèniques. Més informació: www.auladeteatro.com
Preu: Obert a tothom